Általános szerződési feltételek

I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

Az Általános Szerződési Feltételek nyilvánosságra hozatalának célja az, hogy a MEDINA EGÉSZSÉG CENTRUM partnerei kellő tájékoztatással és jogainak deklarálásával vegyék igénybe a Centrum szolgáltatásait.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Medina-Vital Kft. (székhely: 2143 Kistarcsa Váci Mihály utca 27., cégjegyzékszám:13-09-165131, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, telefon: 06206194413, e-mail: info@medinacentrum.hu, a továbbiakban: Medina Egészség Centrum) honlapján keresztül megrendelt termékek és szolgáltatások megrendelésével, ellenértékének fizetésével, használatával ill. igénybevételével kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki.

Jelen ÁSZF 2020.szeptember 05. napjától kezdődően hatályos.

II. ONLINE MEGVÁSÁROLHATÓ MEDINA EGÉSZSÉG CENTRUM TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

www.medinacentrum.hu (vagy orvosesztétikai kezelések esetén a  medinabeauty.hu) felületen online megvásárolható termékek és szolgáltatások (továbbiakban:Medina Egészség Centrum Szolgáltatások):

Vizsgálatok:

Hasi ultrahang

Pajzsmirigy ultrahang

Hasi és pajzsmirigy ultrahang

Emlő ultrahang

Ízület ultrahang

Alsóvégtagi doppler

Carotis ultrahang

Nyaki lágyrész ultrahang

Menedzserszűrés I-II.

Laborvizsgálatok

Medina Egészség Doboz

E-recept

Orvosesztétikai Kezelések: Hifu arckezelések, Hifu testkezelések, Diódalézeres szőrtelenítés

Egyéb szolgáltatások:

Ajándékkártya

A webshop-ban közzétett egyéb egészségügyi szolgáltatás

Az E-recept szolgáltatás kizárólag elektronikus recept felírását jelenti, amelyre abban az esetben kerülhet sor, ha a Medina Egészség Centrum szakorvosa az ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) részére már korábban felírta a kérdéses készítményt, feltéve, hogy állapota, panaszai nem változtak, új panaszai, tünetei nem merültek fel.

Amennyiben az online megrendelt Szolgáltatás bármely, az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem kerül igénybevételre, elvégzésre vagy befejezésre, úgy a befizetett összeget a Medina Egészség Centrum a fenntartott/lefoglalt időpont elvesztése okán bekövetkezett kárának megtérítésére használja fel.

A Medina Egészség Centrum, az egészségügyi szolgáltatások során a vonatkozó orvosszakmai előírások betartásával köteles eljárni.

A Szolgáltatások online megrendelésének, megvásárlásának menete:

Ügyfél belép a www.medinacentrum.hu (orvosesztétikai kezelések esetén a medinabeauty.hu) oldalra

Kiválasztja a terméke(ke)t/szolgáltatást és kosárba teszi;

Kitölti a megrendelési, számlázási (és Ajándékkártya esetében a szállítási) adatokat, ezután következik a

Kosár összesítése, amely során az Ügyfélnek lehetősége van a megadott adatok ellenőrzésére, illetőleg azok módosítására, gépelési hibák kijavítására; majd a

Fizetés módjának kiválasztása; ezután az

ÁSZF elfogadása és Megrendelés elküldése/Vásárlás következik; végül pedig a

Fizetés online bankkártyás fizetéssel azonnal, vagy átutalás útján, továbbá a

Medina Egészség Centruma megrendelésről visszaigazoló e-mail-t küld.

Az online megrendelt Szolgáltatás a díjfizetést követően az elévülési időn belül vehető igénybe.

A Szolgáltatás nem átruházható (kivéve az Ajándékkártya).

A Medina Egészség Centrum Szolgáltatás (kivéve az Ajándékkártya) igénybevételéhez előzetes időpontfoglalás szükséges, amelyet a Medina Egészség CentrumCall-centeren keresztül lehet megtenni. Időpontfoglalásra az Ügyfél beazonosítását és szolgáltatási díj megfizetésének ellenőrzését követően kerül sor.

Ajándékkártyára vonatkozó külön rendelkezések

Az Ajándékkártya igénylője lehet természetes személy vagy jogi személy. Az Ajándékkártyát az igénylő (továbbiakban: Ügyfél) megvásárolhatja Egészségpénztári kártya terhére is, amennyiben pénztára szabályzatai szerint erre lehetőség van.

Az ajándékkártya az alábbi módokon igényelhető:

A Medina Egészség Centrum honlapján: www.medinacentrum.hu elektronikusan

A Medina Egészség Centrumban személyesen.

Az Ajándékkártya fizetése történhet:

a weblapon történő megrendelés során bankkártyás fizetéssel,

a Medina Egészség Centrumban a helyszínen bankkártyával, egészségpénztári kártyával vagy készpénzzel,

átutalással.

Az Ügyfél az Ajándékkártyához csak az igényelt összeg befizetése, illetve az összeg Medicna Egészség Centrumban történő beérkezése után juthat hozzá.

Az Ajándékkártyán lévő összeg teljes egészében, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag a befizetett összeg erejéig használhatófel.

Egy Ügyfél több Ajándékkártyát is megvásárolhat.

Az Ajándékkártyán nyilvántartott összeg jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik.

Az Ajándékkártyán lévő összeg nem váltható át készpénzre, továbbá az összeg után a Medina Egészség Centrum kamatot nem fizet, és nem ír jóvá az Ajándékkártyán. Az Ajándékkártya nem minősül pénznek, vagy értékpapírnak.

Az Ajándékkártya átvételi lehetőségei:

Az Egészség Centrumban,

postai úton,

e-mailben virtuális Ajándékkártya formájában.

Az átvételét követően megrongálódása vagy elvesztése esetén a Medina Egészség Centrum nem vállalja az Ajándékkártya cseréjét és pótlását. Annak kezelése és megőrzése az Ügyfél és a Felhasználó
felelőssége.

Az Ajándékkártya felhasználásának szabályai:

Az Ajándékkártya megvásárlója az Ajándékkártyával megajándékozhatja az általa kiválasztott természetes személyt. Az Ajándékkártya ezt követően más személyre nem átruházható.

Az Ajándékkártyával kizárólag a Medina Egészség Centrumban vehetők igénybe egészségügyi szolgáltatások.

Az igénybe vehető szolgáltatások köre: ultrahang vizsgálatok, labor, menedzserszűrés, szépészeti kezelések A szolgáltatások igénybevételéhez telefonos időpontegyeztetés szükséges a Call Centerén keresztül.

Amennyiben az Ügyfélnek mégsem alkalmas az időpont, azt minimum 24 órával a vizsgálat vagy egyéb egészségügyi szolgáltatás előtt le kell mondania. Amennyiben az Ügyfél nem mondja le 24 órával a szolgáltatást az általa lefoglalt időpontot megelőzően, úgy az Ügyfélnek meg kell fizetnie a szolgáltatás díjának 50 %-át.

A Call Centerrel egyeztetett személyes időpontra érkezéskor az Egészség Centrumrecepcióján személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal megtörténik a Felhasználó azonosítása. Az egészségügyi ellátást az Ajándékkártyán lévő összeg terhére kizárólag az a Felhasználó veheti igénybe, aki az Ajándékkártya aktiválása során beazonosításra került.

A szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, hogy a Felhasználó a Klinikára magával vigye az Ajándékkártyáját.

Amennyiben az Ügyfél nagyobb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint amekkora összeg az Ajándékkártyán rendelkezésére áll, a hiányzó összeget a klinikára történő bejelentkezéskor kell kiegyenlítenie készpénzzel, bankkártyával vagy egészségpénztári kártyával való fizetés útján.

Az Ajándékkártyára vonatkozó egyéb rendelkezések:

A Medina Ajándékkártya nem váltható vissza.

A Medina Ajándékkártya felhasználhatósága megszűnik a Kártyán lévő egyenleg felhasználásával.

Az Ajándékkártya a feltöltésétől, azaz az Ajándékkártya összegének a beérkezésétől számított 1 naptári évig érvényes. Az Ajándékkártyán lévő összeg kizárólag az érvényességi idején belül használható fel. Amennyiben az érvényességi idő lejártát megelőzően a Felhasználó az Ajándékkártyán lévő összeget azért nem tudta felhasználni, mert az Egészség Centrum nem tudott az érvényességi időn belül időpontot biztosítani a Felhasználónak, akkor az Ajándékkártya érvényességi ideje meghosszabbodik a Centrum által biztosított időpontig. Az érvényesség lejáratát követően az Ajándékkártyán esetlegesen fennmaradt összeg nem használható fel és annak visszatérítésére sincs mód.

III. Medina Egészség Doboz:

A medina egészség doboz célja, hogy sorban állás, és egyéb procedúra mentesen, a szolgáltatást igénybevevők gyorsan információhoz jussanak az esetleges kockázati tényezőkről. A medina egészség doboz tartalma: tesztek, puffer oldatok, pipette, használati utasítás.

A doboz tartalma az Európai Unióban bevizsgált és engedélyeztetett készítményeket tartalmaz. a fent elsorolt eszközök használati utasítása illetve tanúsítványai a dobozban megtalálhatók.

Szavatosság, és elállás: Az egészségcsomagtól való elállást 15 napon belül kell bejelenteni, a vásárlás módja szerinti email címen, vagy a helyszínen. Az egészségcsomag visszavételét, és a visszatérítést csak abban az esetben tudja vállalni a Medina Egészség centrum, ha a csomag tartalmi elemei bontatlan sértetlen állapotban kerülnek vissza. Az egészség csomag, nem csak személyes felhasználásra de ajándékként is felhasználható, azonban az elállást és visszaváltást csak a Medina Egészség Centrumnál bejegyzett vásárló érvényesítheti.

IV. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Kizárólag Ajándékkártya online felületen történő vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetőleg –amennyiben az Ajándékkártya ezen időtartamon belül aktiválásra került és felhasználása megkezdődött -, felmondhatja a szerződést.

Az Ügyfél a megrendelés elküldésekor a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Ajándékkártyán lévő összeg teljes felhasználását követően –a vonatkozó jogszabály szerint –felmondási jogát elveszíti, a felmondási jog nem gyakorolható.

Az Ügyfél elállási/felmondási jogát a Medina Egészség Centrumnak címzett, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat Medina Egészség Centrum részére (postai címére: 1047 Bp Liszt Ferenc utca 6.b vagy elektronikus elérhetőségére: info@medinacentrum.hu) való megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, alábbi nyilatkozat mintával is megtehető:

Címzett: Medina Egészség Centrum 1047 Bp Liszt Ferenc utca 6

info@medinacentrum.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A Medina Egészség Centrum az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által megfizetett összeget, az Ügyfél általi fizetési móddal megegyezően. Ajándékkártya helyszínen történt vásárlása esetén a visszatérítés az Ügyfél által megjelölt bankszámlára való utalással történik.

Az Ajándékkártyán lévő összeg felhasználásának megkezdését követő felmondás esetén a még fel nem használt összeg kerül visszatérítésre a felmondásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül.

Elállás/felmondás esetén az Ajándékkártya részére való visszaküldésével felmerülő költség az Ügyfelet terheli.

V. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Ügyfél által a megrendelés során megadott személyes adatok a Centrumáltali kezelésének célja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése, szolgáltatás nyújtása. Az Ajándékkártya esetén a Felhasználó által a beazonosításkor megadott személyes adatok kezelésének célja az Ajándékkártya felhasználásának lehetővé tétele, szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az Ügyfél a személyes adatait a klinika Szolgáltatásra vonatkozó megállapodással összefüggésben, a megrendelés leadásakor, illetőleg az Ajándékkártya vásárlásakor adja meg a klinikarészére, amely nélkül szerződés nem köthető, a megrendelés nem teljesíthető, szolgáltatás nem nyújtható. A Felhasználó (amennyiben eltér az Ügyféltől) a beazonosítás alkalmával adja meg személyes adatait, amely nélkül az Ajándékkártya felhasználására nincs lehetőség.

A Medina Egészség Centruma megrendeléskor megadott személyes adatokat az Ajándékkártya esetében annak érvényességi ideje alatt és azt követően a vásárlástól/beazonosítástól számított elévülési ideig (5 évig) kezeli. A számvitelről szóló törvény szerinti, személyes adatot tartalmazó számviteli bizonylatok esetén a megőrzési idő 8 év. E-receptesetén a személyes adatok, azaz a személyazonosító és elérhetőségi adatok az egészségügyi dokumentáció részét képezik, melyet a Centrum 30 évig köteles megőrizni. E határidők elteltével a személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

A Medina Egészség Centruma személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel.

A klinika adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél/Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti hibásan szereplő személyes adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, joga van az adatkezelés ellen tiltakozni, annak korlátozását kérni, hozzájárulás esetén annak visszavonásához, ill. joga van az adathordozáshoz, és jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, hatósághoz fordulhat.

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a Medina Egészség Centrum adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni (e-mail cím: dutkaantal@gmail.com vagy info@medinacentrum.hu), illetőleg panasz nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400; website: http://naih.hu).

Vi. PANASZKEZELÉS

A webshopban vásárolt Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség:

Szóbeli panasz esetén:

személyesen: A Medina Egészség Centrumban, nyitvatartási időben. (Az egészségközpontok elérhetősége és nyitvatartási ideje megtalálható a honlapján: www.medinacentrum.hu)

telefonon: A Centrum Call Centerén keresztül 06206194413-as telefonszámon munkanapokon 8-től 20 óráig.

Írásbeli panasz esetén:

Személyesen vagy érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkező más személy által átadott irat útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

postai úton a következő levelezési címre, mely egyben a társaság székhelye is: 117-47 Bp Liszt Ferenc utca 6, info@medinacentrum.hu.

Fogyasztónak minősülő ügyfél (Ügyfél vagy Felhasználó) az online megvásárolható Szolgáltatással kapcsolatban fogyasztói panaszával fordulhat a Centrumhoz a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken, továbbá fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) is

VIi. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltatás online felületen való megvásárlása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a vásárlást a Medina Egészség Centrum rögzíti és nyilvántartja, annak adatai utólag is hozzáférhetőek. Jelen ÁSZF közvetlen elérhetőségét és a vásárlás adatait a vásárlásról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.

A vásárlással létrejött szerződés és a jelen ÁSZF nyelve magyar.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Az Ügyfél a klinika hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Szerződő Felet kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél –választása szerint –az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a klinika számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy az kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a klinikaköltségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben –a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Medina Egészség Centrumadott okot.

Milyen határidőben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Medina Egészség Centrummal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ajándékkártya esetében igazolt, hogy az Ajándékkártyát a Medicover szolgáltatta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A megrendelés leadásával egyidejűleg az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

A termékek és szolgáltatások megvásárlására és felhasználására kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata vonatkozik. Az ebben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A Medina Egészség Centrum fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a www.medinacentrum.hu és a medinabeauty.hu weboldalon kerül közzétételre.